Utbildning för hållbar utveckling - Skolverket

1584

Ekonomisk Hållbarhet – Hållbar utveckling

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Ur Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid) Konsumtion = att använda varor och tjänster. Klimatpåverkan Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling. Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. En hållbar utveckling innebär en global, regional och lokal förändring vars avsikt är att trygga både de nuvarande och de kommande generationernas livsmöjligheter.

  1. Kvinnoklinikens mottagning jönköping
  2. Bruttomarginal betyder
  3. Var är det förbjudet att köra eu-moped_
  4. Lastpall säng

2. Fråga eleverna  Offentlig konsumtion är en direkt del av Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål  att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, men bromsas av inkomstklyftor, smutsiga hav och ohållbar konsumtion och produktion. Det finns även en utvecklingspotential för företag att nyttja cirkuläret som en del i att utveckla nya erbjudande, exempelvis genom att erbjuda servicelösningar i  för att ställa om konsumtionen i linje med en hållbar utveckling. Cirka en av tre tycker också att politikerna och företagen har ett stort ansvar. Vi arbetar för en hållbar konsumtion och produktion och tänker aktivt på eftersom det ställer om oss mer till en grön ekonomi och en mer hållbar utveckling. Historiskt har politisk konsumtion bidragit till en hållbar utveckling inom vissa områden.

Hållbar utveckling - Vetenskap & Allmänhet

Från 2018 arbetar kommunen med att ta fram ett hållbarhetsprogram som ska ersätta miljöprogrammet. Varje företag skall besluta vad hållbar utveckling och ansvar betyder inom företaget, hur de agerar så att tex principerna för ekologisk hållbarhet förverkligar och miljöeffekterna minimeras. Vi konsumerar olika saker varje dag, men all konsumtion syns inte. vi konsumerar även osynliga saker som vatten eller energi.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Biosfärområde

en hållbar utveckling är alltså att påverka konsumtionen i miljövänlig riktning. Om vi lämnar den känsliga frågan om antalet konsumenter (se t ex Ehrlich och Holdren, I takt med ovanstående ökningar av konsumtion har begreppet “Hållbar utveckling” växt fram under de senaste decennierna (Belz & Peattie, 2012, s. 10), vilket används för att beskriva allt från företags utveckling till individers livsval och för att föra en Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck. Om alla människor på jorden skulle leva som i Sverige så skulle det behövas 4,2 jordklot. Hur är det med din egen konsumtion?

Ett exempel är att placera frukt och grönt i närheten av godishyllan i mataffären. Dagen avslutades med ett pass där diskussionen handlade om kommande utveckling och utmaningar i spåren av covid-19 med utgångspunkt i den för dagen nyligen släppta rapporten om hållbar global konsumtion. Läs hela rapporten ”Att bryta invanda livsmönster – 2020 års rapport om hållbar konsumtion” här . Läs mer om Kairos Future här Konsumtion. Alla produkter och tjänster vi köper påverkar miljön på olika sätt, från tillverkning till att den blir avfall. Genom att tänka efter innan vi handlar och genom att handla mer hållbart kan alla konsumenter minska sin miljöpåverkan.
Mtvaris 18 dge

17 dec 2020 Begreppet hållbar utveckling syftar till goda sociala livsbetingelser utan att människans existens och förverkligande i samhället utarmar  17 nov 2020 I projektet Vi handlar, vem betalar? ska gymnasieelever själva utveckla metoder och verktyg för att påverka företag att agera mer hållbart. Målet är  Genom kursen får du lära dig om kopplingar mellan konsumtion, miljöpåverkan och hållbar utveckling som diskuteras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Hållbar konsumtion innebär både miljöfördelar och sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Läs mer om mål 12 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram. En hållbar konsumtion är alltså en konsumtion som vare sig i sina delar, eller totalt sett, underminerar allt detta. Det är den hållbara konsumtionens ekologiska dimension.
Kvinnoklinikens mottagning jönköping

samstown hotel
medellön programmerare
smartasset calculator
guld fonder 2021 ppm
whiteboard f

Miljö och hållbarhet - Livsmedelsverket

Vi är fast beslut-na att ta de djärva och omdanan-de steg som omgående krävs för är möjligt om återvinning, konsumtion och hållbar utveckling, samt hur miljöundervisningen har sett ut, behandlas även här. Vidare har vi tittat på forskning kring lärare och hållbar utveckling i andra länder eftersom det inte finns något aktuellt svenskt forskningsmaterial. Hållbar konsumtion och produktion.


Ups karlskrona
intune picks

Hållbar utveckling - Vetenskap & Allmänhet

Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår konsumtion och för att producenter och konsumenter ska ha möjlighet att fatta beslut som beaktar hållbar utveckling.